Informatyzacja SPZZOZ w Lipsku
Szpital

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
SPZZOZ w Lipsku

Dyrekcja
SPZZOZ w Lipsku
zatrudni lekarzy

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego SPZZOZ w Lipsku

Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Szpital przyjazny kombatantom...

Szpital

BIP

Termomodernizacja SPZZOZ Lipsko

Projekty UE

Echo Serca

CMKP


SPZZOZ w Lipsku
ZAPRASZA KOBIETY
NA PROFILAKTYCZNE BADANIA CYTOLOGICZNE I MAMMOGRAFICZNE


>>> informacje szczegółowe <<<Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
Zatrudni lekarzy


>> więcej informacji <<30-lecie Szpitala Powiatowego
w Lipsku

Relacja z Poświęcenia odnowionej Kaplicy w Szpitalu

Galeria - Poświęcenie odnowionej Kaplicy Szpitalnej

Relacja z obchodów Jubileuszu 30-lecia Szpitala w Lipsku
i 15-lecia Powiatu Lipskiego

Galeria - 30-lecie Szpitala w Lipsku

Listy gratulacyjne


Organizację obchodów 30-lecia funkcjonowania Szpitala Powiatowego
w Lipsku umożliwiło między innymi udzielenie wsparcia finansowego
w postaci darowizn od niżej wymienionych sponsorów:

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.
Asseco Poland Spółka Akcyjna
Firma "TRANS" Przewozowo-Handlowa - Wołoch Ewelina
Polpharma
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ADAMED Sp. z o.o.
BANK SPÓŁDZIELCZY - Lipsko
Berlin Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.
MEDA
ZENTIVA Polska

Pełna lista sponsorów


zip


Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:
  • Serwisu informacyjnego Twój Portal,
  • Informatora Gdzie się leczyć,
  • Rejestru Usług Medycznych,
  • zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.


Więcej informacji:
  • Portal ZIP
ewus
Czytaj więcej


Wzory oświadczeń

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r.
w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.

Ubezpieczenie studentów

Ulotka informacyjna dla studentów o zasadach zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego.

Potwierdzenie prawa do świadczeń

Ulotka informacyjna dla pacjenta o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych
po 1 stycznia 2013 r.
Ratownictwo Medyczne

Pielęgniarka koordynująca mgr Grażyna Piskorowska tel. /48/ 378-35-40

Zespoły wyjazdowe:

Od Lipca 2012 r. Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostało przeniesione do Radomia.

Dzwoniąc pod nr 999 CPR w Radomiu dyspozytor przyjmuje wezwanie
i dysponuje właściwym zespołem.

Przy SPZZOZ w Lipsku stacjonuje dwa zespoły wyjazdowe.

Całodobowo Zespół Specjalistyczny "S" (w skład zespołu wchodzi lekarz, pielęgniarka
systemu i ratownik medyczny)

Drugi Zespół Podstawowy "P" (pracuje w godzinach od 10.00 do 22.00)

W zespole tym pracuje dwóch ratowników medycznych, bądź ratownik i pielęgniarka systemu.

Karetki systemu wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt ratujący życie i spełniający normy europejskie.

Personel zatrudniony w zespołach wyjazdowych posiada wymagane kwalifikacje zgodnie Ustawą
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Miejsce udzielania świadczeń:

Lipsko ul. Śniadeckiego 2

Telefony: 500-332-908, 502-789-279, 483-783-538

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej od godz. 18:00 do 8:00 rano dnia następnego zaś całodobowo
w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.Darmowy licznik odwiedzin