Szpital


Usługi


Ogłoszenia o zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.xls, *.pdf)


Pozaustawowy przetarg nieograniczony na wynajęcie części pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej w siedzibie szpitala
(data ogłoszenia: 05.05.2014r.)
Ogłoszenia o udzielonych/unieważnionych zamówieniach:
(pliki do pobrania w formacie *.doc, *.pdf)


Usługa gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej
(data ogłoszenia: 31.12.2013r.)

Usługa gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej
(data ogłoszenia: 20.12.2012 r.)

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
- II postępowanie (data ogłoszenia: 26.11.2012 r.)

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku - Unieważnienie postępowania (data ogłoszenia: 31.10.2012 r.)

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji obiektów szpitala
(data ogłoszenia: 20.02.2012 r.)

Usługa gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej w 2012 roku
(data ogłoszenia: 15.12.2011 r.)

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku (data ogłoszenia: 07.11.2011 r.)
Usługa gwarancyjnego utrzymania w ruchu aparatury medycznej
(data ogłoszenia: 14.12.2010 r.)

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej (data ogłoszenia: 02.11.2010 r.)
Modernizacja rozdzielni elektrycznych SN i NN (data ogłoszenia: 21.09.2010 r.)
Modernizacja rozdzielni elektrycznych SN i NN (data ogłoszenia: 26.08.2010 r.)
Gwarancyjne utrzymanie w ruchu aparatury med. (data ogłoszenia: 11.12.2009 r.)
Remont komina stalowego dla kotłowni miałowej (data ogłoszenia: 17.06.2009 r.)
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2014r.